Kategorije i cijene

B kategorija

6.510,00 kn
(PDV uračunat u cijenu)

 • 30 sati PPSP
 • 35 sati UV
 • plaćanje do 10 mjesečnih rata

A kategorija

5.800,00 kn
(PDV uračunat u cijenu)

 • 30 sati PPSP
 • 25 sati UV
 • plaćanje do 10 mjesečnih rata

A1 kategorija

4.650,00 kn
(PDV uračunat u cijenu)

 • 30 sati PPSP
 • 20 sati UV
 • plaćanje do 10 mjesečnih rata

AM kategorija

3.675,00 kn
(PDV uračunat u cijenu)

 • 30 sati PPSP
 • 15 sati UV
 • plaćanje do 10 mjesečnih rata

Prikazane cijene odnose se na puni program osposobljavanja kandidata za vozača