Kategorije i cijene

B kategorija

1.175,00 EUR
(PDV uračunat u cijenu)

 • 30 sati PPSP
 • 35 sati UV
 • Besplatno korištenje online testova
 • osposobljavanje na vozilu autoškole
 • plaćanje do 10 mjesečnih rata

A kategorija *

1.070,00 EUR
(PDV uračunat u cijenu)

 • 30 sati PPSP
 • 25 sati UV
 • Besplatno korištenje online testova
 • osposobljavanje na vozilu kandidata
 • plaćanje do 10 mjesečnih rata

A1 kategorija *

895,00 EUR
(PDV uračunat u cijenu)

 • 30 sati PPSP
 • 20 sati UV
 • Besplatno korištenje online testova
 • osposobljavanje na vozilu kandidata
 • plaćanje do 10 mjesečnih rata

AM kategorija *

705,00 EUR
(PDV uračunat u cijenu)

 • 30 sati PPSP
 • 15 sati UV
 • Besplatno korištenje online testova
 • osposobljavanje na vozilu kandidata
 • plaćanje do 10 mjesečnih rata

Prikazane cijene odnose se na puni program osposobljavanja kandidata za vozača