Pravni info

Puni naziv tvrtke

Autoškola Siguran prolaz društvo s ograničenom odgovornošću za obuku vozača

Skraćeni naziv tvrtke

Autoškola Siguran prolaz d.o.o.

Sjedište

Valpovo, M. Gupca 48

Trgovački sud

Trgovački sud u Osijeku, upisano 30. lipnja 1997. godine, pod brojem Tt-97/632-4, MBS: 030051274

Poslovni račun - IBAN

HR7823400091100144404 (PBZ)

Matični broj

1299174

OIB

61192541103

Temeljni kapital

23.700,00 HRK - uplaćen u cijelosti

Članovi uprave

Mira Kokić, direktor